Ce sunt revistele/articolele indexate si cotate ISI

Definitia unei reviste cotate ISI este publicata in Ordinul de Ministru al Educatiei, (MECTS), Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011, in cadrul secţiunii “DEFINITII” din ANEXA Nr. 2: “O revista cotata ISI este o revista pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul de impact in Journal Citation Reports.”
De regula, revistele cotate ISI posteaza valorile factorului de impact al anului curent si link-urile la sectiunile din Journal Citation Reports pe paginile web proprii.

Revistele indexate ISI (reviste incluse in Web of Science: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index si Arts & Humanities Citation Index) pot fi accesate online, la nivel de rezumat (pentru revistele open access exista link la fulltext), din Universitati, Institute de Cercetare sau Biblioteci Centrale Universitare membrii ai consortiului ANELIS PLUS, cat si de la sediul UEFISCDI prin Biroul de Scientometrie.

Importanta retelei ISI pentru cercetători?

Cercetătorii pot ca prin intermediul platformei ISI să identifice colaboratori potenţiali cu activitate semnificativă citată în bazele de date de profil. Totodata, platforma ISI oferă posibilitatea urmăririi citării propriilor articole pentru a ajuta la stabilirea impactului propriei activităţi în domeniul de specializare.
Articolele incluse în bazele de date ce formează platforma pot constitui surse credibile şi de calitate pentru viitoare articole cu impact şi cu mai multe şanse de publicare în surse prestigioase.

Importanta retelei ISI pentru profesori?

Platforma ISI este o asigurare suplimentară asupra faptului că studenţii dumneavoastră vor avea acces la resurse informaţionale de cea mai bună calitate, motorul de căutare oferindu-le acces la articole din jurnale care altfel nu ar fi fost considerate fie din neştiinţă fie din lipsă de experienţă.

ISI Web of Knowledge este o platformă de cercetare comprehensivă care înglobează diverse tipuri de materiale variind de la articole în reviste, brevete, site-uri, volume ale conferinţelor, materiale Open Access, etc. ce pot fi accesate printr-o singură interfaţă, utilizând instrumente de anualiză şi căutare.
Numeroasele baze de date şi resurse bibliografice care se pot accesa prin intermediul ISI Web of Knowledge includ:

 • Science Citation Index (SCI)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
 • Index Chemicus
 • Current Chemical Reactions
 • ISI Proceedings
 • Current Contents Connect
 • Medline
 • ISI Essential Science Indicators
 • Journal Citation Reports in-cities
 • Science Watch
 • ISI HighlyCited.com
 • Index to Organism Names
 • BiologyBrowser

Acestea sunt reunite sub denumirea Web of Science si includ peste 8.700 de jurnale recunoscute la nivel mondial.

Momentan acest site este in constructie. Pentru detalii, parteneriate si sugestii puteti folosi urmatoarea adresa de e-mail: contact@articole-isi.ro

Leave a Reply